A Beconz App felépítésének részletes ismertetése

Közzétéve 2021. nov. 6.

Beconz mobil alkalmazás

A Beconz logó és márkanév alatt, a mobiltelefonon futó alkalmazás. A Beconz egy natív üzleti mobil alkalmazás, amely a futásához és az információ megjelenítéséhez egy távoli szerveren futó dedikált adatbázist hív meg. A Beconz szoftvert kifejezetten az Android és iOS mobil operációs rendszerre fejlesztettük, és nem weben érhető el vagy más, emulált módon fut. A Beconz alkalmazás futtatásához állandó internet kapcsolat szükséges (online). Internet kapcsolat nélküli (offline) verzió nem elérhető és nem tervezett a kiadása a jövőben sem. A Beconz alkalmazás futtatása során aktív Bluetooth kapcsolat szükséges lehet (de nem alapkövetelmény), mivel a rendszer képes Bluetooth kapcsolatot használó hardver eszközökből (Beacon-ök) információt kiolvasni.

Minimum rendszer követelmény Android mobil operációs rendszer esetében

  • Képernyő: min 720p
  • Minimum Android 5 (Lollipop)
  • Minimum 1,5GB RAM, ajánlott 3GB RAM

Minimum rendszer követelmény iOS mobil operációs rendszer esetében

  • Minimum iPhone 5S
  • Minimum iOS 10

Értékesítő, Kereskedő

Az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára, és eredményére és a Beconz rendszerben biztosított digitális kupontérben digitális kupont és/vagy digitális reklámot hoz létre és oszt meg a Vásárlók részére.

Vásárló

Az a magánszemély vagy jogképes személy vagy szervezet, aki a Beconz rendszerben biztosított digitális kupontérben a digitális kupon felhasználása során áru és/vagy szolgáltatás kedvezményes árának igénybevételére jogosult a digitális kuponon feltüntetett feltételek szerint.

Digitális kupon

A Beconz rendszerben közzétett és megjelenített – áru és/vagy szolgáltatás kedvezményes árának igénybevételére jogosító – digitális, mobiltelefonon futó alkalmazás felület panel, amelynek két nézete érhető el. Az alapértelmezetten megjelenített az előnézet. A digitális kuponra egy határozott mozdulattal koppintva a részletes nézetet hozzuk elő. A digitális kuponok előnézeti képei a kártya nézetben jobbról-balra, míg a lista nézetben felülről-alulra lapozhatóak a Beconz kliensben. Minden digitális kupon előnézeti képe két nagy részre osztható, a felső kisebbre és az alsó nagyobbra. A két részt egy szaggatott vonallal jelzett, a jobb szélen olló ikonban végződő sáv választja el egymástól. A felső, keskenyebb részen legfelül található a digitális kupon elnevezése, amely mindig utal a digitális kupon által biztosított áru és/vagy szolgáltatás kedvezményre. Ez alatt található annak az Értékesítőnek a megnevezése, aki a digitális kupont közzétette. Ugyancsak a felső részen találjuk meg az adott digitális kupon lejárati idejét, pontos dátummal és időponttal, illetve a Jelenleg nézik állapotjelzőt is. A digitális kupon előnézeti képének alsó, nagyobb része három részre osztható, egy felső és alsó keskenyebb és egy középső részre. A felső, keskenyebb részen jelenítjük meg a digitális kupon által biztosított kedvezmény típus sort, közvetlenül alatta a kedvezmény értékét. A középső részen találhatóak meg a digitális kupon alapadatai, mint a Beconz ár, az Eredeti ár, a digitális kupon Fajtája, az Elérhetőségi és Felhasználhatósági darabszámok, a Beválthatóság ideje percben megadva, a Pontgyűjtés adat illetve a Részletek – koppintható – gomb. Az alsó, keskenyebb részen jelenítjük meg a digitális kupon érvényességi idejét, nap, óra, perc, másodperc digitális kijelzővel. A kijelző dinamikusan visszaszámol, a digitális kupon lejárati időpontjáig, pontosan mutatva, hogy meddig létezik adott kupon a digitális kupontérben. Amennyiben az Értékesítő a már közzétett digitális kuponon bármilyen változtatást eszközöl, az újonnan közölt változtatás maximum 30 perc múlva fog megjelenni a kliensben. A kliens újraindításával minden információ automatikusan lekényszerül a kliensre.

Digitális kupon Érvényesség

Minden digitális kupon rendelkezik a Beconz rendszerben beállított érvényességi idővel. Az érvényesség időmennyiséggel írható le. Az érvényességi idő a digitális kupon közzétételének dátuma és időpontja, illetve a digitális kupon lejáratának dátuma és időpontja között meghatározott idő. Ha a digitális kupon érvényessége lejár, abban az esetben automatikusan eltűnik az Értékesítő által közzétett digitális kupon a digitális kupontérből. A Beconz alkalmazás a digitális kupon érvényességet az érvényességi időből visszamaradó nap, óra, perc, másodperc visszaszámlálásával és magának az érvényességi időnek a pontos dátumával és idejével adja meg.

Digitális kupon Elérhetőség

Minden digitális kupon rendelkezik a Beconz rendszerben beállított elérhetőséggel. Az elérhetőség darabszámmal írható le. Egy adott digitális kuponból az Értékesítő meghatározott, véges darabszámú mennyiséget tesz közzé a Vásárlók részére. Az elérhetőség, az összes, véges darabszámban közzétett digitális kupon mennyiség, amelyet megjelenítünk a Beconz rendszerben. Adott digitális kuponból annyi darabszám érhető el, amennyit a Beconz rendszer mutat. Ez a darabszám az a mennyiség, amelyet maximálisan beválthatnak a Vásárlók. Amennyiben a digitális kupon elérhetősége nulla darabszámot mutat, a digitális kupon nem tűnik el a rendszerből, azonban beváltani már nem lehetséges. Az elérhetőség akkor csökken eggyel, ha egy adott digitális kupont egy adott Vásárló már beváltott. Minden egyes beváltás alkalmával, eggyel csökken az elérhetőség, míg nullára nem fut. Az elérhetőség olyan darabszám mennyiség, aminek a száma kizárólag csökkenhet. Egy adott digitális kupon akkor válik elérhetetlenné, beválthatatlanná, ha az elérhetősége nullára fut. Az elérhetőség csökkenését a digitális kupon beváltása váltja ki. Az elérhetőség a digitális kupon előnézetében kerül megjelenítésre.

Digitális kupon Felhasználhatóság

Minden digitális kupon rendelkezik a Beconz rendszerben beállított felhasználhatósággal. A felhasználhatóság darabszámmal írható le és a digitális kupon elérhetőségében megadott mennyiségi darabszám a számítási alapja. A Vásárló célja azoknak a digitális kuponoknak a beváltása, melyek az őt érdeklő termékek/szolgáltatások kedvezményes áru hozzájutását teszik lehetővé. Ebben az esetben a digitális kupontérből a Saját kuponok közé – lefelé húzva a digitális kupont a kártya nézetben illetve jobbra húzva a lista nézetben – adott digitális kupon bekerül a Saját Kuponok mappába. Ekkor adott digitális kupon felhasználható mennyisége eggyel csökken, azonban a digitális kupon elérhetőségének a mennyisége nem csökken. Ha a Vásárló a digitális kupont magához vette, abban az esetben nem tarthatja magánál állandóan, mindazonáltal a digitális kuponon egyértelműen jelzett ideig biztosan ő fog rendelkezni a beváltás lehetőségével. Amennyiben a Vásárló adott digitális kupont mégsem váltja be és a kupon visszatér a digitális kupontérbe, a felhasználhatóság mennyisége eggyel nőni fog. Az elérhetőség olyan darabszám mennyiség, aminek a száma csökkenhet, azonban nőhet is, de kizárólag a felhasználhatóság maximális darabszámáig. A felhasználhatóság csökkenését a digitális kupon Saját kuponok mappába húzása váltja ki, míg növekedését a digitális kupon Saját kuponok mappából történő – a digitális kupontérbe való – visszaszállása okozza. A felhasználhatóság a digitális kupon előnézetében és a részletes nézetében is megjelenítésre került.

Digitális kupon Beválthatóság

Minden digitális kupon rendelkezik a Beconz alkalmazásban beállított beválthatósággal. A beválthatóság időmennyiséggel írható le és percben került megjelenítésre. A Vásárló célja azoknak a digitális kuponoknak a beváltása, melyek az őt érdeklő termékek/szolgáltatások kedvezményes áru hozzájutását teszik lehetővé. Ebben az esetben a digitális kupontérből a Saját kuponok közé – lefelé húzva a digitális kupont a kártya nézetben illetve jobbra húzva a lista nézetben – adott digitális kupon bekerül a Saját Kuponok mappába. Ha a Vásárló a digitális kupont magához vette, abban az esetben nem tarthatja magánál állandóan, mindazonáltal a digitális kuponon egyértelműen jelzett beválthatósági idejére biztosan ő fog rendelkezni a beváltás lehetőségével. A részletes nézetben a beválthatóság időmennyisége folyamatosan visszaszámol, vagy a beváltásig vagy – amennyiben nullára fut – a digitális kupontérbe történő visszaszállásig. A beválthatóság a digitális kupon előnézetében és – a magához való vételt követően – a részletes nézetében is megjelenítésre került.

Digitális kupon Beválthatóság lejárati idő értesítés

Minden digitális kupon rendelkezik a Beconz alkalmazásban beállított beválthatósággal. A beválthatóság időmennyiséggel írható le és percben került megjelenítésre. Minden digitális kupon esetében, amennyiben a Vásárló magához vette a digitális kupont, abban az esetben nem tarthatja állandóan magánál. A Beconz rendszer push alapú értesítést küld a digitális kupon beválthatósági idejének lejáratáról. Amennyiben a beválthatóság lejárata több mint két nap, annyiban a beválthatóság lejáratát megelőző napon küld a rendszer értesítést. Amennyiben a beválthatóság lejárata több mint egy nap, annyiban a beválthatóság lejárat előtti huszonharmadik órájában küld a rendszer értesítést. Amennyiben a beválthatóság lejárata kevesebb, mint egy nap, annyiban a beválthatóság lejárati idejének felénél küld a rendszer értesítést.

Digitális kupon Kedvezmény típusa

Három fajta kedvezmény típust különböztetünk meg. A Százalékos Kedvezmény típus egy adott eredeti értékesítési ár megadott százalékban kifejezett diszkontált kedvezményét jelenti. A Mennyiségi Kedvezmény típus egy adott eredeti értékesítési mennyiség megadott darabszámban kifejezett kedvezményét jelenti. Az Árkedvezmény típus egy adott eredeti értékesítési ár számszerűen kifejezett diszkontált kedvezményét jelenti.

Digitális kupon Kedvezmény értéke

A Százalékos Kedvezmény típus esetében számszerűen kifejezett megtakarítást jelent. A Mennyiségi Kedvezmény típus esetében százalékban kifejezett kedvezményt jelent. Az Árkedvezmény típus esetében számszerűen kifejezett megtakarítást jelent. Alapvetően a kedvezmény értékének az a jelentősége, hogy azonnal és kézzelfoghatóan tájékoztassa a Vásárlókat a digitális kupon által biztosított kedvezményről, hogy ne kelljen számolnia azt, hogy pontosan mekkora a megtakarítás mértéke, azonnal dönteni tudjon arról, igénybe kívánja-e venni a digitális kupon megtakarítást.

Digitális kupon Beconz ár

A digitális kupon beváltásakor pontosan ennyit fog fizetni a Vásárló a kasszánál adott termékért és/vagy szolgáltatásért. Ez a kedvezményes ár.

Digitális kupon Eredeti ár

Ez az ár az, ami a kedvezmény nélküli értékesítési ár. Ebből az árból fogja az Értékesítő a digitális kuponon feltüntetett valamilyen típusú kedvezményt biztosítani. Minél nagyobb a különbség az eredeti ár és a Beconz ár között, annál értékesebb a digitális kupon.

Digitális kupon Pontgyűjtés

A Pontgyűjtő mértékegysége a pontszám. Minden digitális kuponnal történő vásárlás után pontokat, illetve akár extra pontokat kaphat a Vásárló. Ennek mértéke és lehetősége attól az Értékesítőtől és az általa üzemeltetett kártyatípustól függ, aki magát a digitális kupont közzétette. A közzétett digitális kuponhoz a Beconz rendszerben nem kötelező pontgyűjtő értéket rendelni. Egy digitális kupon Pontgyűjtő értéke nulla pont is lehet, amennyiben az Értékesítő az adott digitális kuponhoz nem rendelt Pontgyűjtő értéket.

Digitális kupon Fajtája

Egy digitális kupon lehet Egyszer vagy Többször használatos. Az egyszer használatos digitális kupon a beváltását követően a továbbiakban már nem érthető el annak a Vásárlónak, aki azt beváltotta. Az egyszer használatos kuponokat a Felhasználható mennyiségben megadott számnak megfelelően lehetséges a digitális kupontérből Magamhoz venni és beváltani. Egy adott bejelentkezett Vásárló csak egy darab, egyszer használatos kupont vehet magához és válthat be. Ha beváltotta a kupont, onnantól a részére az már nem látszik a digitális kupontérben. Ha egy adott Vásárló bevált egy egyszer használatos digitális kupont, az nem tűnik el a többi Vásárló digitális kuponteréből, még akkor sem, ha az Elérhetőségi száma nullára fut. A többször használatos digitális kuponokat a felhasználható mennyiségben megadott számnak megfelelően lehetséges a digitális kupontérből magamhoz venni és beváltani. A többször használatos digitális kupon esetében egy Vásárló akárhányszor igényelheti és felhasználhatja a digitális kupontérbe feltöltött kupont, maximálisan a digitális kupon elérhetőségében megadott darabszámban. Miután a digitális kupontérből egy egyszer vagy többször felhasználható digitális kupon összes példányát beváltották, a digitális kupontérből a kupon nem tűnik el, azonban a mennyisége nullát mutat.

Digitális kupon Részletek gomb

A digitális kupon előnézeti képén a jobb alsó részen található meg a Részletek gomb. Ez egy gomb, amire koppintva a digitális kupon előnézeti képe a részletes nézetre vált.

Digitális kupon Jelenleg nézik állapotjelző

A Jelenleg nézik állapotjelző a digitális kupon előnézetében és a részletes nézetében is megtalálható. Az állapotjelző azt figyeli, hogy hány darab olyan Vásároló van a rendszerben, aki adott digitális kupon részletes nézetét éppen egyszerre, egyidőben böngészi. Minél magasabb az a szám, amelyet ez az állapotjelző mutat, annál értékesebb, vonzóbb adott digitális kupon. Ha sokan böngészik a digitális kupon részletes adatlapját, érdemes minél előbb beváltani a digitális kupont, ameddig a felhasználható mennyisége nullára nem csökken, és a Vásárló lemarad a kedvezményről. Ennek okán a Jelenleg nézik állapotjelző tizenöt másodpercenként frissül, hogy minél aktualizáltabb állapot alapján lehessen dönteni az igénybevételről. Amennyiben egy adott Vásárló a részletes kupon nézet megjelenítése közben bezárja a programot, egy perc elévülési és maximum harminc másodperc frissítési időköz után az összes futó Beconz alkalmazásban lecsökken a számláló. Amennyiben egy adott Vásárló a részletes kupon nézetből visszalép a digitális kupontérbe, maximum harminc másodperc frissítési időköz után az összes kliensen lecsökken a számláló.

Digitális kupon Magamhoz veszem gomb

A digitális kupon részletes képének alsó, nagyobb része három részre osztható, egy felső és alsó keskenyebb, és egy középső részre. A középső rész alján, fehér színű betűvel, piros alapon található meg ez a koppintható gomb, amelynek elsődleges szerepe az, hogy a Vásárló az általa vonzónak talált digitális kupont magához vegye a Saját kuponok mappába. A Vásárló célja azoknak a digitális kuponoknak a beváltása, melyek az őt érdeklő termékek/szolgáltatások kedvezményes áru hozzájutását teszik lehetővé. Ebben az esetben a digitális kupontérből a Saját kuponok mappába a Magamhoz veszem gombra koppintva juttatja el a digitális kupont a Vásárló. Ha a Vásárló a digitális kupont magához vette, abban az esetben nem tarthatja magánál állandóan, azonban a digitális kuponon egyértelműen jelzett ideig biztosan ő fog rendelkezni a beváltás lehetőségével. A digitális kupon beváltásához mindenképpen szükséges a magához vétel, azonban a Saját kuponok mappába való áthelyezés elhagyható, mivel a digitális Kupontérben lévő kupont is magához tudja venni a vásárló. Ez az azonnali vásárlás esetében gyorsítja meg a kasszánál lévő beváltási folyamatot.

Digitális kupon Átruházom gomb

A digitális kupon részletes képének alsó, nagyobb része három részre osztható, egy felső és alsó keskenyebb és egy középső részre. Amennyiben a digitális kupont magához vette a Vásárló, annyiban a középső rész alján, baloldalon, fehér színű betűvel, piros alapon található meg az átruházom gomb. A közzétett digitális kuponok a digitális kupontérbe érkeznek be. A digitális kuponteret és az abban közzétett digitális kuponokat csak a Beconz applikációt használó, regisztrált Vásárlók láthatják, akik feltelepítették a Beconz alkalmazást. Azok a jövőbeli Vásárlók, akik még nem telepítették fel a Beconz alkalmazást, addig nem tudnak regisztrálni a Beconz rendszerbe, ameddig azt fel nem telepítették a mobiltelefonjukra. Akár a már regisztrált, akár a még nem regisztrált vásárlók részére elérhető a digitális kupon átruházása. Az átruházás során semmi más teendője nincsen adott Vásárlónak, mint az átruházás gombot megnyomva, pontos beírni annak a Vásárolónak az elektronikus levélcímét, aki részére át kívánja ruházni a kupont. Amennyiben már létező Beconz felhasználó elektronikus levélcímét adta meg, annyiban az, aki részére az átruházás megtörtént egy push értesítést fog kapni. Erre kattintva láthatja meg azt a kupont, amelyet átruháztak a részére. Amennyiben még nem létező Beconz felhasználó elektronikus levélcímét adta meg, annyiban az, aki részére az átruházás megtörtént egy elektronikus levél értesítést fog kapni, a levélben azzal a pontos leírással, amelyben tisztázzuk a részletes teendőket, hogyan telepítheti az alkalmazást és hogyan válhat Beconz felhasználóvá. Amennyiben telepítette a Beconz alkalmazást, megérkezik a részére a digitális kupon, további felhasználásra.

Digitális kupon Felhasználom gomb

A digitális kupon részletes képének alsó, nagyobb része három részre osztható, egy felső és alsó keskenyebb és egy középső részre. Amennyiben a digitális kupont magához vette a Vásárló, annyiban a középső rész alján, jobboldalon, fehér színű betűvel, piros alapon található meg a felhasználom gomb. A pénztárnál, kasszánál a mobiltelefon képernyőjen a gomb megnyomásakor vagy egy Vonalkód vagy egy QR kód jelenik meg, és pontosan hatvan másodperc áll rendelkezésre a kupon beváltására. A beváltás során a pénztáros a telefon képernyőjére irányítja a vonalkód leolvasót, így a pénztárgép a digitális kupon által biztosított kedvezményes árat fogja megjeleníteni. Ha egyszerre több kupont kíván a Vásárló beváltani, vagy nem akarja megvárni a hatvan másodpercet és a vonalkód/QR kód beolvasása sikeres volt rövidebb idő alatt, a beváltás ablak jobb felső sarkában lévő fehér X gombra kattintva tudja megszakítani a visszaszámlálást. Ha ez megtörtént, a Saját kuponok mappába összegyűjtött digitális kuponokból elkezdheti újra a beváltási folyamatot. Ha a digitális kupon beolvasása – a vonalkód leolvasó hibája folytán – nem sikeres, a pénztárosnak lehetősége van arra, hogy manuális gépelje be a pénztárgépbe a kedvezményes áru termék és/vagy szolgáltatás egyedi azonosítóját (ebből generálja a Beconz rendszer a Vonal vagy QR kódot), illetve akár a termék megnevezése alapján is képes lehet azonosítani a Vásárló által megvásárolni kívánt árut, hiszen az is feltüntetésre kerül.

Digitális kupon Beharangozó kupon

A Beconz rendszer alkalmas arra, hogy az Értékesítő a már közzétett digitális kupon részletes képének középső-nagyobb részének alján megnevezzen egy úgynevezett Beharangozó kupont és ehhez jövőbeli közzétételi dátumot is megjelöljön. Azok a Vásárlók, akik lemaradtak a digitális kupon által biztosított akcióról és/vagy alapvetően az adott Értékesítő további akciói vonzóak a számára, már előre értesülhetnek a jövőbeli akcióról és annak tervezett közzétételi idejéről. A Beharangozó kupon megnevezése és annak jövőbeli megjelenési idejének közzététele opcionális, ezért nem minden digitális kupon tartalmaz Beharangozó kupont. Amennyiben a Beharangozó kupon neve és jövőbeli közzétételi dátuma kiadásra kerül, az nem jelent semmilyen kötelezettséget, hogy abban a tartalomban illetve a megadott időben a digitális kupon valóban meg is jelenik a digitális kupontérben.

Digitális kupon Részletes nézet

A digitális kupon előnézeti képén a jobb alsó részen található meg a Részletek gomb. Ez egy olyan gomb, amire koppintva a digitális kupon előnézeti képe vált a Részletes nézetre. Minden digitális kupon részletes képe két nagy részre osztható, a felső kisebbre és az alsó nagyobbra. A két részt egy szaggatott vonallal jelzett, a jobb szélen olló ikonban végződő sáv választja el egymástól. A felső, keskenyebb részen legfelül található a digitális kupon elnevezése, amely mindig utal a digitális kupon által biztosított áru vagy szolgáltatás kedvezményre. Ugyancsak a felső részen találjuk meg az adott digitális kupon Elérhetőségi mennyiségét darabszámban kifejezve, illetve a Jelenleg nézik állapotjelzőt is. A felső részen feltüntetjük a Megtakarítás pénzmennyiségét is. Alapvetően a Megtakarításnak az a jelentősége, hogy azonnal és kézzelfoghatóan tájékoztassa a Vásárlókat a digitális kupon által biztosított kedvezmény pontos értékéről, hogy ne kelljen számolni azt, hogy mekkora a megtakarítás mértéke. A digitális kupon részletes képének alsó, nagyobb része három részre osztható, egy felső és alsó keskenyebb és egy középső részre. A felső, keskenyebb részen jelenítjük meg a digitális kupon által biztosított kedvezmény típus sort és annak mértékét. Három fajta kedvezmény típust különböztetünk meg. A százalékos kedvezmény típus egy adott eredeti értékesítési ár megadott százalékban kifejezett diszkontált kedvezményét jelenti. A mennyiségi kedvezmény típus egy adott eredeti értékesítési mennyiség megadott darabszámban kifejezett kedvezményét jelenti. Az árkedvezmény típus egy adott eredeti értékesítési ár számszerűen kifejezett diszkontált kedvezményét jelenti. Ugyancsak a felső, keskenyebb részen jelenítjük a digitális kupon alapadatait, a digitális kupon leírását, azokat az üzleteket, amelyekben a digitális kupon beváltható, és a digitális kupon felhasználási feltételeit. Ezek jobbról-balra görgethetőek, a görgetés eredményeképpen az adott információ kategória és a hozzá tartozó leírás jelenik meg. A középső részen találhatóak meg a digitális kuponhoz tartozó Beconz ár, az Eredeti ár, a digitális kupon Fajtája, az Elérhetőségi darabszám, és az, hogy a kupon beváltása során – a kedvezménnyel párhuzamosan – jár-e ajándék a Vásárlónak. Itt található meg a Magamhoz veszem – koppintható – gomb és az esetleges Beharangozó kupon neve és jövőbeli közzétételének ideje. Végül, de nem utolsó sorban a törlés ikon is itt található, az ikonra koppintva a digitális kupont a Törölt kuponok mappába helyezzük. Az alsó, keskenyebb részen jelenítjük meg a digitális kupon érvényességi idejét, nap, óra, perc, másodperc digitális kijelzővel. A kijelző dinamikusan visszaszámol, a digitális kupon lejárati időpontjáig, pontosan mutatva, hogy meddig létezik adott kupon a digitális kupontérben.

Digitális kupon Leírás

Minden digitális kupon részletes nézetének közepén megtalálható a digitális kupon leírása, a kupon alapinformációk mellett jobbra görgetve érhető el. Egy szabadon szerkesztett szöveges rész, amely alapvető információt tartalmaz arról, hogy annak a terméknek és/vagy szolgáltatásnak, amelyet az Értékesítő kedvezményes áron közzé tett, milyen tulajdonságai és milyen előnyei vannak. Alapvetően ez maga az üzleti ajánlat, amelyre a kedvezményes ár vonatkozik.

Digitális kupon Üzletek

Minden digitális kupon részletes nézetének közepén megtalálható a digitális kupon üzletek, a kupon leírás mellett jobbra görgetve érhető el. Egy szabadon szerkesztett szöveges rész, amely alapvető információt tartalmaz arról, hogy annak a terméknek és/vagy szolgáltatásnak, amelyet az Értékesítő kedvezményes áron tett közzé, milyen az Értékesítő által biztosított boltokban van elérhetősége. Alapvetően azokat a boltokat listázzuk ki, amelyekben a digitális kupon beváltható. Ha csak egyetlen boltban váltható be a digitális kupon, akkor csak egyetlen bolt kerül feltüntetésre. A boltot, boltokat az aktuális tartózkodási helyhez – kilométerben – mért távolságuk alapján, sorba rendeztük. A Vásárló aktuális tartózkodási helyéhez eső legközelebbi bolt van az első helyen, míg a legtávolabbi bolt van a legutolsó helyen. Az üzletre, üzletekre koppintva egy újabb felület jelenik meg, amelyen megjelenítjük a bolt nevét, címét, a bolthoz tartozó mottót, és egy Google térképet is. A bolt elérhetőségét ugyancsak közreadjuk, mint az elektronikus levélcímét, a telefon számát, illetve a webcímét. Amennyiben az adott bolthoz tartozik részletes leírás a nyitvatartásáról illetve bármilyen egyéb megosztani kívánt információ, azt a lap alján, görgethető formában adjuk közre. A megnyílt lapot a felület jobb felső sarkában lévő „X”-re koppintással zárhatjuk be.

Digitális kupon Felhasználási feltételek

Minden digitális kupon részletes nézetének közepén megtalálható a digitális kupon felhasználási feltételek, a kupon üzletek mellett jobbra görgetve érhető el. Egy szabadon szerkesztett szöveges rész, amely alapvető információt tartalmaz arról, hogy annak a terméknek és/vagy szolgáltatásnak, amelyet az Értékesítő kedvezményes áron tett közzé, milyen az Értékesítő által megszabott igénybevételi feltételei vannak, illetve bármilyen egyéb a felhasználás szempontjából figyelembe veendő szabály itt található meg.

Digitális kupon Kép

A digitális kupon elő és részletes nézetén is megtalálható a Kép. A Kép csatolása a digitális kupon közzététele során opcionális, ezért nem feltétlenül tartalmaz a digitális kupon Képet. A kép szerveresen kapcsolódik magához a digitális kuponhoz és kifejezi az adott digitális kupon által közvetített termék vagy szolgáltatás tárgyát illetve az Értékesítő vagy márkanév is megjelenhet rajta. A digitális kupon előnézetén a bal felső sarokban lévő Kép koppintásra nagyítható. Bezáráshoz a kép jobb felső sarkában található piros „X” jelre kell koppintani. A digitális kupon részletes nézetében a Kép nem koppintható, nem nagyítható tovább.

Digitális Reklám

A Beconz rendszerben közzétett és megjelenített – áru és/vagy szolgáltatás kedvezményes árának igénybevételére felhívó vagy terméket/szolgáltatást reklámozó – digitális felület, amelynek két nézete érhető el. Az alapértelmezetten megjelenített az előnézet. A digitális reklámra egy határozott mozdulattal koppintva a lehetséges további nézeteket hozzuk elő (weboldal, hang, kép vagy videó). Ezekre tovább koppintva jelenik meg a digitális reklám tartalom a digitális reklám felülete felett. Amennyiben az Értékesítő a már közzétett digitális reklámon bármilyen változtatást hajt végre, az újonnan közölt változtatás maximum 30 perc múlva fog megjelenni a kliensben. A kliens újraindításával minden információ automatikusan lekényszerül a kliensre.

(i)Beacon

A (i)Beacon egy Bluetooth Low Energy (BLE) szabványt használó, vezeték nélküli mikro lokalizációs technológián alapuló eszköz, amely – akár – navigációs lehetőséget is biztosít. Az eszköz telepíthető kültérre (plakátra vagy tömegközlekedési megállókba), valamint beltérbe (bevásárlóközpont kiemelt helyeire, üzletbe, kioszkba) is. Az (i)Beacon eszköz a Beconz mobil alkalmazáson keresztül képes kommunikálni és digitális reklámokat, valamint digitális kuponokat küldeni a mobiltelefonra, amennyiben a telefon bekerül az (i)Beacon hatókörébe. A Beconz rendszer a jelenlegi beállításai szerint, két méteres hatókörön belül képes az (i)Beacon által sugárzott információt fogadni és megjeleníteni.

Beconz alkalmazás Nyitó felület

A Beconz logo és márkanév alatt, a mobiltelefonon futó alkalmazás nyitó képernyője. Ez az alapvetően kék színvilágú képernyő fogadja a Vásárlókat az alkalmazás feltelepítését követően. A felület tartalmazza a program verzió számát, a Beconz alkalmazás legutolsó frissítésének dátumát és idejét, a már regisztrált Vásárlók belépésének lehetőségét, a Facebook fiókkal történő belépés lehetőségét, illetve az új Vásárló regisztrációját és a már létező Vásárló elfelejtett jelszavának emlékezetőjét.

Digitális kupon Tér

a Beconz mobiltelefonon futó alkalmazásban megtalálható digitális kuponokat és reklámokat tartalmazó kártya vagy lista nézetben összefoglalt felület. A digitális kupon térben a preferencia (előszűrés) és Szűrő (utószűrés) használatával tudjuk a minket érdeklő digitális kuponokat megjeleníteni.

Digitális kupon Kártya nézet

A digitális kupontérben a digitális kuponok és digitális reklámok alapértelmezett közzétételi megjelenési formája a kártyára emlékezető digitális kupon előnézet. A kártyákat előre és hátra lehet görgetni vízszintesen. A kártyára egy határozott mozdulattal koppintva a részletes nézetet hozzuk elő.

Digitális kupon Lista nézet

A digitális kupontérben a digitális kuponok és digitális reklámok nem alapértelmezett közzétételi megjelenési formája a listára emlékezető digitális kupon előnézet. A nézet beállításához a bal felső sarokban rá kell bökni a „” ikonra. A listát felülre és alulra lehet görgetni függőlegesen. A kártyára egy határozott mozdulattal koppintva a részletes nézetet hozzuk elő. A kártya nézet visszaállításához a bal felső sarokban rá kell bökni a „” ikonra.

Saját kuponok Mappa

A Vásárló célja azoknak a digitális kuponoknak a beváltása, melyek az őt érdeklő termékek/szolgáltatások kedvezményes áru hozzájutását teszik lehetővé. Ebben az esetben a digitális kupontérből – lefelé húzva a digitális kupont a kártya nézetben illetve jobbra húzva a lista nézetben – adott digitális kupon bekerül a Saját Kuponok mappába. Ha a Vásárló a digitális kupont magához vette, abban az esetben nem tarthatja magánál állandóan, azonban a digitális kuponon egyértelműen jelzett ideig biztosan ő fog rendelkezni a beváltás lehetőségével. A Saját kuponok mappába a digitális kupon részletes nézetében, a Magamhoz veszem gombra koppintva is eljuttathatja a digitális kupont a Vásárló. A digitális kupon beváltásához mindenképpen szükséges a Magához vétel.

Törölt Mappa

Amennyiben a Vásárló úgy dönt, hogy egy adott digitális kupont a továbbiakban biztosan nem kíván sem most, sem a jövőben beváltani, annyiban a digitális kupontérben létező digitális kupont törölheti, úgy, hogy a digitális kupont lefelé húzza a kártya nézetben, míg a lista nézetben balra húzza. A Vásárló vélhető célja a kupon törlése, nem kívánja a továbbiakban látni. Azonban történhet véletlen digitális kupon törlés. Annak érdekében, hogy a véletlen törlés visszaállítható legyen, a Beconz rendszer százhúsz percig tartja a Törölt mappában a digitális kupont. Százhúsz perc áll rendelkezésre a Vásárlónak arra, hogy a véletlenül törölt digitális kupont visszategye a Saját kuponok mappába. Ellenkező esetben a digitális kupon százhúsz perc múlva automatikusan törlésre kerül és a továbbiakban már nem lesz elérhető a Vásárló részére a digitális kupontérben. A Törölt mappából a Saját kuponok közé – lefelé húzva a digitális kupont a kártya nézetben illetve jobbra húzva a lista nézetben – a törölt digitális kupon visszakerül a Saját Kuponok mappába. Amennyiben a véletlen törlés és a véletlen törlés miatti visszatétel között eltelt idő alatt a Saját mappába visszatenni kívánt digitális kupon elérhetősége nullára fut, a visszatenni kívánt digitális kupon már nem lesz elérhető a Vásárló részére, így visszatenni sem tudja a digitális kupont a Törölt mappából a Saját kuponok mappába.

Digitális kupon törlése

A digitális kupon a Beconz alkalmazás által biztosított digitális kupontérbe érkezik be. A már beérkezett digitális kupont többféleképpen lehetséges törölni. A digitális kupont lefelé húzva a kártya nézetben, míg a lista nézetben balra húzva. A digitális kupon előnézeti képére koppintva a részletes nézetbe jutunk, aminek a legalján van egy „” ikon. Erre koppintva törölésre kerül a kupon. Végül, de nem utolsó sorban törölhetjük a digitális kupont a Saját kuponok mappából is. A Saját kuponok mappából a digitális kupont felfelé húzva a kártya nézetben, míg a lista nézetben balra húzva törölhető a kupon.

Preferencia/Kategória

Ez egy előszűrési lehetőség az alkalmazásban. Négy olyan fa-struktúra kategória rendszer (Termék, Szolgáltatás, Márka, Helyszín) amelyben a digitális kuponok Értékesítők által történt közzététele során, még a közzétételt és az alkalmazásban történő megjelenést megelőzően lehetséges a digitális kuponok előszűrése. Itt állítható be az, hogy milyen digitális kuponok érkezéséről kaphatunk push típusú értesítést, ezzel együtt milyen digitális kuponok érkezhetnek be a saját rendszerünkbe. A Preferencia megadása nem szükséges a Beconz rendszer használatához, illetve ahhoz, hogy a digitális kupontérbe a közzétett digitális kuponokat megkaphassuk. A preferencia lista kitöltésének kihagyása azt eredményezi, hogy minden, a digitális kupontérbe közzétett digitális kuponról kapunk push típusú értesítést, egyúttal ezek a digitális kuponok megérkeznek a saját alkalmazásunkba. A preferenciák megadása a négy nagy kategóriában, és azokon belül különböző szinteken történik. A szintek alábonthatóak. Az alábontott szinteken lévő kategória elem melletti fehér jelölő négyzetre koppintva jelölhető meg a kívánt preferencia elem. Több kategória, különböző elemei is megjelölhetőek. Ha egy, vagy akár több preferencia szűrő elem kijelölésre került, abban az esetben csak az azoknak a preferenciális feltételeknek megfelelő digitális kuponról érkezik push értesítés, illetve a Vásárló egyedi kuponterébe csak olyan digitális kupon érkezik, amely megfelel a beállított preferencia feltételeknek. A digitális reklámokra nem vonatkozik a Preferenciában megadott előszűrés, minden Vásárló minden reklámot automatikusan megkap. Amennyiben az Értékesítő a már közzétett kategóriákban bármilyen változtatást eszközöl, az újonnan közölt változtatás maximum 30 perc múlva fog megjelenni a kliensben. A kliens újraindításával minden információ automatikusan lekényszerül a kliensre. Az aktív Termék, Szolgáltatás, Márka, Helyszín preferencia beállítás grafikusan is megjelenítésre került a Beconz kliensben, azok színeivel negyed körszeletekben.

Szűrő

Ez egy utószűrési lehetőség az alkalmazásban. A már a rendszerünkbe beérkezett – akár a Preferencia kitöltése után, vagy annak kitöltésének mellőzésével – digitális kuponokat a Szűrővel tudjuk egyediesíteni. A már a rendszerünkbe beérkezett – a Preferenciákban – megadott digitális kuponokat szűrhetjük tovább, a Szűrőben megadott feltételek szerint. Négy olyan fa-struktúra kategória rendszer (Termék, Szolgáltatás, Márka, Helyszín) amelyben a digitális kuponok utószűrhetőek. Kizárólag a Preferenciában megadott előszűrési feltétel(ek) főketegóriái aktívak a Szűrőben létrehozott utószűrési feltételek között. Utószűrni csak a már előszűrt és találatot is adó digitális kuponok fő és alkategóriái között lehetséges. Minden más fő és alkategória szürke színre vált, inaktív lesz. A digitális reklámokra nem vonatkozik a Szűrőben megadott utószűrés, minden Vásárló minden reklámot automatikusan megkap.

Keresés

A már a rendszerünkbe beérkezett – a Preferenciákban beállított és találatot adó – digitális kuponok között kereshetünk. Kis és nagybetű, illetve ékezetek nem számítanak a keresés során. Keresni a digitális kupon nevében, leírásában illetve annak a cégnek a nevében lehet, amelyik a digitális kupont közzétette a Beconz alkalmazásban. A keresés során, ha van találat a keresett szövegre, nem szükséges kilépni a keresésből ahhoz, hogy újra kereshessünk. Minden egyes új keresési folyamat a Vásárló teljes digitális kupon állományában lefut, és találat esetén megjeleníti a keresett digitális kuponokat. A keresés kikapcsolásához koppintani kell a ”A keresés aktív, koppints ide a kikapcsoláshoz” szövegre vagy a keresés ikonjára „” koppintva a „Visszaállít” szövegre.

Internet kapcsolat Jelző Ikon

A Beconz alkalmazás futtatásához állandó internet kapcsolat szükséges (online). Internet kapcsolat nélküli (offline) verzió nem elérhető és nem tervezett a kiadása a jövőben sem. Annak érdekében, hogy a Vásárló folyamatosan képes legyen meggyőződni arról, hogy a Beconz applikáció állandó és stabil internet kapcsolattal rendelkezik-e, egy színes ikonrendszert vezettünk be. A színes, kör alakú ikon a Beconz alkalmazás jobb alsó sarkában található és három állapota lehetséges. A zöld szín mutatja a rendes működést, a kliens rendelkezik megfelelő sebességű internet kapcsolattal. A sárga szín esetében, mivel az internet kapcsolat sebessége kritikusan alacsony vagy állandóan ingadozó, problémák léphetnek fel a Beconz alkalmazás működésében, de az alkalmazás képes futni. A piros szín esetében az internet kapcsolat nem épül fel, ezért a Beconz alkalmazás nem fog működni. Biztosítson megfelelő sebességű és stabil, folyamatos internet kapcsolatot a Beconz kliens működéséhez. Ha a Beconz kliens létező internet kapcsolat nélkül indul el, akkor a program a „Nincsen internet kapcsolat” üzenettel tér vissza és addig nem kapcsolható ki az üzenet, ameddig nem épül fel stabil internet kapcsolat. Az internet elérést követően a kliens indítható, az üzenet eltűnik. Amennyiben a Beconz kliens futtatása során szakad meg az Internet kapcsolat, akkor a „Nincsen Internet kapcsolat” üzenet ugrik fel a kliensben és a Vásárlónak mielőbb vissza kell állítani a stabil Internet kapcsolatot ahhoz, hogy tovább vásárolhasson.

(i)Beacon kapcsolat Jelző Ikon

A Beconz alkalmazás futtatása során aktív Bluetooth kapcsolat szükséges, mivel a rendszer képes Bluetooth kapcsolatot használó eszközökből információt kiolvasni. Amennyiben a Beconz klienst futtató mobiltelefon egy Beconz rendszerben felvett (i)Beacon eszköz hatósugarába ér, annyiban egy push értesítést kap a mobiltelefon. A push értesítésre kattintva lehetséges a kapott digitális kupon vagy digitális reklám megtekintése a Beconz kliensben. A push értesítés mellett a Beconz kliens legalján, középen megjelenik egy sárga „” ikon, amely az (i)Beacon jelenlétét mutatja. A hatósugárból kiérve a sárga „” ikon eltűnik. A sárga ikon mellett bal oldalon egy kisméretű szám mutatja azt, hogy aktuálisan a Vásárló Beconz kliense hány darab Beacon eszköz hatósugarában tartózkodik. A sárga „” ikonra kattintva a kliens leszűri csak azokat a kuponokat, amelyek forrása a boltban elhelyezett, helyi Beacon eszköz. A bekapcsolt szűrés állapotban a szűrt kuponokkal később ugyanazok a műveletek hajthatók végre, mint a távoli közzétételű, rendszer alapú kuponokkal.

Beconz menü

A Beconz menü a Beconz applikáció nyitóképének bal felső sarkából érhető el, az „” ikonra koppintva érhető el. A menüből való kilépéshez a bal felső sarokban lévő „” ikonra kell koppintani. Ebben az esetben a digitális kupontérbe érkezik vissza a Vásárló. A menü tetején feltüntetésre került a Vásárló felhasználó neve és az applikáció verzió száma. A bal felső sarokból kiindulva a Preferenciák, Kupontér, Közeli üzletek, Lejáró kuponok, Saját kuponok, Törölt kuponok, Megosztás, Fiókom, Segítség, FQA, Kijelentkezés almenükkel találkozhatunk.

Beconz menü Közeli üzletek

Az összes olyan boltot kilistázzuk, amelyekben digitális kupon beváltható és a az Értékesítő érvényes előfizetéssel rendelkezik, tehát a Beconz rendszerben lévő összes boltot feltüntetjük egy helyen. Ezeket a boltokat a Vásárló aktuális tartózkodási helyéhez – kilométerben – mért távolságuk alapján, sorba rendeztük. A Vásárló aktuális tartózkodási helyéhez eső legközelebbi bolt van az első helyen, míg a legtávolabbi bolt van a legutolsó helyen. Az adott üzletre koppintva egy újabb felület jelenik meg, amelyen megjelenítjük a bolt nevét, címét, a bolthoz tartozó mottót, és egy Google térképet is. A bolt elérhetőségét is ugyancsak közreadjuk, mint az elektronikus levélcímét, a telefon számát, illetve a webcímét. Amennyiben az adott bolthoz tartozik részletes leírás a nyitvatartásáról illetve bármilyen egyéb megosztani kívánt információ, azt a lap alján, görgethető formában adjuk közre. A megnyílt lapot a felület jobb felső sarkában lévő „X”-re koppintással zárhatjuk be.

Beconz menü Lejáró kuponok

Az összes olyan digitális kupont kilistázzuk, amelyeknek a lejárata közeli időpontra esik. A lejárat dátuma az adott digitális kupon érvényességi idejének végdátuma. Amennyiben az adott digitális kuponnak hét nap van még hátra a lejárati dátumáig, annyiban az ilyen digitális kuponok ebben a mappában megjelenítésre kerülnek. Ennek a jelentősége abban rejlik, hogy ha van olyan digitális kupon, amelynek közeli a lejárata, ellenben a Vásároló elfelejtette beváltani, mindazonáltal igényt tart a kedvezményre, akkor összevontan láthatja ezeket a digitális kuponokat és dönthet arról, hogy hagyja lejárni vagy elmegy a boltba, magához veszi a kupont és beváltja. Ebben a mappában addig tartózkodhat egy digitális kupon, ameddig annak érvényességi ideje le nem jár. A lejárattal a digitális kupon eltűnik a mappából. Amennyiben egy adott digitális kupont a Vásárló magához vett a Saját kuponok mappába, vagy törölte a Törölt kuponok mappába, annyiban az nem kerül megjelenítésre a Lejáró kuponok mappában.

Beconz menü Megosztás

Arra szolgál, hogy olyan, már létező Beconz felhasználó, aki már feltelepítette a Beconz applikációt, egy még nem létező Beconz fiókkal rendelkező jövőbeli Vásárló részére megossza a Beconz alkalmazás letöltési helyét. A megosztás során egy rövid leírást és a letöltési linket kap meg az, akinek a részére megosztották az alkalmazást. A megosztás gyakorlatilag bármilyen programból megtörténhet, amely feltelepítésre került a mobiltelefonra és tartalom megosztásra alkalmas.

Beconz menü Fiókom

Ebben az almenüben a már regisztrált Beconz felhasználó a saját fiók adatait találja meg, illetve különböző műveletekhez állíthat be értesítéseket. Ebben a menüben arra is lehetősége van, hogy az általa beváltott digitális kuponokat visszanézze, azok időrendi sorrendben listázott beváltási dátumával egyetemben. Módosíthat a már regisztrált Vásárló a jelszavát, de akár törölheti is véglegesen a Beconz felhasználói fiókját, annak minden múltbéli információjával együtt. Ugyancsak ebben a menüben adhatja meg a Vásárló azt, hogy küldhet-e az Értékesítő a részére egyedi, testreszabott digitális kupon ajánlatokat az elektronikus levélcímére. Alapértelmezetten a kapcsoló kikapcsolt állapotban van. Bekapcsoláshoz a csúszkán lévő fehér telt körre kell koppintani. Beállítható az is, hogy a Vásárló szeretne-e a regisztrált elektronikus levélcímére értesítést kapni, amennyiben a beállított Beconz digitális kuponterébe kupon érkezik, illetve kívánja-e azt, hogy az egyedi digitális kupon felhasználásairól kapjon e-mail-ben értesítést. Alapértelmezetten a kapcsolók kikapcsolt állapotban vannak. Bekapcsoláshoz a csúszkán lévő fehér telt körre kell koppintani. Kikapcsoláshoz ugyancsak.